Handel på nätet

Handeln på Internet har under de ca 20 år den funnits vuxit nästintill explosionsartat. Under år 2013 omsatte handeln på nätet över 30 miljarder kronor.

Idag går det att handla i princip vad som helst på nätet. Några av de vanligaste produkter som köps på nätet är hemelektronik, som till exempel datorer, TV-apparater, kameror och mobiltelefoner samt böcker. Numera går det även att handla mat på nätet, som sedan körs hem direkt till dörren.

Att handla på just nätet har flera fördelar, dels är det ofta billigare att handla på Internet, dels är utbudet som regel större. Att fler och fler handlar på nätet beror inte enbart på bättre priser. Det kan också vara en komfort att slippa uppsöka butiker då du helt enkelt spar mer tid.

Den ökande omsättningen har också bidragit till högre konkurrens, vilket gör att priserna fortsatt att sänkas generellt. Tyvärr har bedrägeri medföljt och id-kapning har blivit allt mer förekommande. En annan kriminell företeelse är att skicka ut så kallade bluffakturor, du mottager då en faktura för en vara du inte ens beställt.