Kategori: E-handel

Handel på nätet

Handeln på Internet har under de ca 20 år den funnits vuxit nästintill explosionsartat. Under år 2013 omsatte handeln på nätet över 30 miljarder kronor. Idag går det att handla i princip vad som helst på nätet. Några av de

Top